UX, Lean Startup i inne umiejętności - czyli jak zaprojektować produkt satysfakcjonujący klienta

Łukasz Łosin

Myśl przewodnia

Tradycyjne metody, techniki i wiedza już nie wystarczą w pracy Analityka Biznesowego. Konieczne jest ciągłe poszerzanie wiedzy o techniki z dziedziny między innymi technologii, UX, zwinnego projektowania i wytwarzania oraz psychologii.

Opis

Tradycyjne podejście do wytwarzania oprogramowania i pracy projektowej wypierane jest coraz częściej przez metodyki zwinne. Organizacje, zespoły, programiści wybierają zwinne podejście do wytwarzania produktów bo chcą produkować szybciej, taniej i spełniać lepiej potrzeby klientów i rynku. Zgodnie z podejściem Agile jedną z cechą zespołów zwinnych powinna być interdyscyplinarność. W związku z tym oczekuję się nowych umiejętności od członków zespołów wytwórczych, w tym od analityków biznesowych gdyż tradycyjne metody, techniki i wiedza już nie wystarczą w pracy Analityka Biznesowego. Konieczne jest ciągłe poszerzanie wiedzy z dziedziny, między innymi technologii, UX, zwinnego projektowania i wytwarzania oraz psychologii. Analityk biznesowy powinien posiadać wiedzę z wielu dziedzin by skuteczniej wpływać na User Experience wytwarzanego produktu oraz na motywację zespołu, a co się z tym wiąże sukces biznesowy projektu. W takim razie jakie umiejętności i wiedza mogą być przydatne analitykom przyszłości?

Grupa docelowa

Product Ownerzy, Analitycy, Testerzy

5 wniosków dla uczestników
  1. Klient często nie wie czego potrzebują użytkownicy, a często także sami użytkownicy tego nie wiedzą – Więc niepotrzebny i niebezpieczny jest analityk biznesowy „tylko spisujący” wymagania klienta.
  2. Jaka wiedza jest potrzebna do projektowania aplikacji? – technologia, psychologia poznawcza, społeczna, psychologi motywacji „nie gryzie”, a pomaga i wpływa na naszą codzienną pracę.
  3. Techniki i narzędzia User Experience mogą pomóc w pracy Analityka Biznesowego.
  4. Czy Agile jest lepsze od Waterfall? Istotne jest dopasowanie metodyki projektowej do projektu ale także zespołu.
  5. Jak zminimalizować koszty i ryzyko porażki? – Podejście Lean Startup może pomóc zmniejszyć ryzyko porażki podczas tworzenia nowego produktu lub funkcjonalności nie tylko małym firmom ale także dużym organizacjom.
Prelegent

Łukasz Łosin – UX designer, Project Manager, Business Analyst