Repozytorim Analityczne - proste narzędzie do trudnych dyskusji

Natalia Czerwiak
Jacek Woynarowski

Wideo

Publikowane materiały i nagrania są własnością Autorów. Mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniem praw autorskich.
Podsumowanie
Myśl przewodnia

Wyzwania dzisiejszego świata wymuszają konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie biznesowe i technologiczne. Zakres informacji, który determinuje decyzje podejmowane w domenie biznesu jak i wspierającego go IT wykracza poza percepcję pojedynczego, zwykłego człowieka. Wymusza to stosowanie narzędzi i technik pozwalających na efektywne zbieranie, przetwarzanie i dostarczanie informacji zarządczej, która jest kluczowa dla skutecznej realizacji
przedsięwzięć.

Opis

Nawiązując do tytułu konferencji – „Analityk przyszłości” –rodzi się pytanie, kim powinien być i jak powinien sobie radzić w tak zdigitalizowanym i jednocześnie rozbudowanym świecie. Mierzy się on z rozproszoną informacją o tym, co ma dostarczyć dla biznesu, ale też musi udzielić odpowiedzi na pytanie, jak wymagania biznesu wpływają na aktualny, zastany stan organizacji? Jakie konsekwencje generują zbierane troski klientów względem tego, co i jak może być zaoferowane w postaci rozwiązania IT wspierającego biznes? Nowoczesne technologie i ich adaptacja w biznesie to jedno a wiedza biznesowa, będąca motywatorem zmian w IT, to drugie, o ile nie pierwsze.

W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości: Jak te dwa światy ze sobą skorelować? Jak w przejrzysty i zrozumiały sposób komunikować się ze sobą? Jak nie przytłoczyć jednej czy drugiej strony ogromem informacji? I kluczowe pytanie: jak prowadzić mediacje prowadzące do podjęcia decyzji, z którymi utożsamiać się powinny wszystkie strony zaangażowane w realizacji inicjatywy IT?

Z takimi pytaniami zderzyliśmy się w dużej organizacji dostarczającej oprogramowanie. Niezwykle ważnym wyzwaniem dla tej organizacji było: czy można jakoś zoptymalizować procesy wytwórcze? Czy można szybciej i trafniej reagować na potrzeby rynku? Czy można poprawić przepływ informacji w organizacji? I w rezultacie czy można poprawić sposób współpracy z klientami w obszarze uzgodnień, komunikacji, decyzji….?

Okazało się, że można, ale należy zabrać się za to metodycznie. Nie było i dalej nie jest łatwo… Chcielibyśmy opowiedzieć o tym, jak sobie poradziliśmy i co z tego wyniknęło. Być może będzie to inspiracją dla innych do podjęcia podobnych wyzwań.

Grupa docelowa

Analitycy systemowi, analitycy biznesowi, architekci rozwiązań, właściciele produktu, projektanci, testerzy

5 wniosków dla uczestników
  1. Podstawowym zadaniem analityka jest synteza wniosków.
  2. Repozytorium analityczne – tak, ale na miarę potrzeb.
  3. Punkty widzenia interesariuszy projektu kluczowym narzędziem komunikacji.
  4. Informacja podana w atrakcyjny i zrozumiały sposób nawet jeśli kontrowersyjna, łatwiej trafia do odbiorcy.
  5. Często mniej znaczy więcej – mając do wyboru ilość i jakość zawsze wybieraj jakość. (inspiracją Steve Jobs)
Prelegenci

Natalia Czerwiak – swoją przygodę z informatyką rozpoczęła podczas studiów na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Cybernetyki. Już na studiach okazało się, że bardziej ciekawi ją praca z klientem biznesowym niż programowanie. Już w trakcie studiów rozpoczęła pracę jako analityk systemowy w branży bankowej zdobywając doświadczeni oraz przejmując wiele „dobrych praktyk” związanych z wytwarzaniem rozbudowanych systemów informatycznych. Kolejne doświadczenia zdobyła będąc analitykiem systemowym w firmie wytwarzającej systemy informatyczne dla branży ubezpieczeniowej.

W związku z przekonaniem, że „porządek rodzi porządek”, stara się w kolejnych projektach, w których bierze udział, wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z pracą analityka. Swoimi doświadczeniami i wypracowanymi praktykami dzieli się również ze swoimi współpracownikami.

Jacek Woynarowski – ukończył Politechnikę Gdańską na kierunku Automatyka i Robotyka Wydziału Elektroniki. Przygodę z branżą IT rozpoczął we wczesnych latach 90, kiedy to nastąpił rozkwit informatyki i komputery trafiły do małych firm oraz do prywatnych użytkowników. Doświadczenie zdobywane w wielu aktywnościach związanych z IT od kwestii sprzętowych po programowanie zaowocowało rozpoczęciem pracy jako programista w językach 4GL, potem językach strukturalnych, aż po programowanie obiektowe.

Doświadczenie zdobyte jako programista wykorzystywał w późniejszej pracy na stanowisku analityka i konsultanta budując relacje z klientami i wspierając ich biznes poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań IT dla sektora telekomunikacyjnego i ubezpieczeń. Ostatnie lata to praca na stanowisku Architekta Biznesowego i wspieranie w budowie oraz realizacji strategii rozwoju biznesu, jak również wspierających go rozwiązań IT w sektorze ubezpieczeń. Pasja dotycząca modelowania znalazła ujście w postaci autorskiej metodyki prowadzenia analiz wdrożonej i z powodzeniem wykorzystywanej w dużej firmie informatycznej.