O fuckupach na poważnie. Śmiertelnie poważnie.

Jarosław Łojewski

Wideo

Publikowane materiały i nagrania są własnością Autorów. Mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniem praw autorskich.
Prezentacja


Publikowane materiały i nagrania są własnością Autorów. Mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniem praw autorskich.
Myśl przewodnia

Dlaczego MUSIMY uczyć się na błędach? Co kosztuje nie robienie tego? Co zrobić, aby nauka ta była skuteczna? Ostrzeżenie: wykład dla ludzi o mocnych nerwach…

Opis
Grupa docelowa

analitycy biznesowi, menedżerowie zespołów IT, menedżerowie projektów, liderzy

5 wniosków dla uczestników
  1. Każdy błąd, każda porażka jest okazją do wyciągania wniosków i nauki
  2. Organizacje, które nie pozwalają na popełnianie błędów, tracą okazję do rozwoju
  3. Otwartość, szczerość, zaufanie, przestrzeń na refleksje i wnioski, rozmawianie o błędach – to cechy środowiska, które umożliwia uczenie się na błędach
  4. Fakty i dane – nie opinie i emocje, to podstawa racjonalnego podejścia do porażek
  5. Nie uczenie się na tragicznych porażkach jest niemoralne
Prelegent

Jarosław Łojewski

Posiadacz akredytacji International Coach Federation na poziomie ACC (Associated Certified Coach). Certyfikowany coach biznesowy pracujący zgodnie z metodologią CoachWiseTM i standardami International Coach Federation. Absolwent szkoleń CoachWise Coaching EssentialsTM, CoachWise Coaching EquippedTM oraz Group CoachWise Coaching EssentialsTM.

Posiadacz certyfikatów ITIL Foundation Certificate in IT Service Management, PRINCE2 Foundation Certificate, PRINCE2 Practitioner Certificate, PRINCE2 Approved Trainer, Lean IT Foundation, “The Challenge of Egypt – Project Management – approved trainer”. Praktyk Lean Management, Business Model Canvas, Personal Model Canvas, Action Learning.

W branży IT od prawie 30 lat. Był właścicielem kilku firm produkujących oprogramowanie oraz gry komputerowe. W ciągu 17 lat pracy w międzynarodowej korporacji finansowej brał udział w analizie i uruchamianiu ok. 700 projektów. Od 11 lat pomaga tworzyć i usprawniać komunikację oraz procesy w zespołach IT i biznesowych. Od 2010 roku jako coach przepracował ponad 500 godzin na sesjach indywidualnych i zespołowych. W latach 2015-2017 zorganizował lup poprowadził 28 spotkań FuckUp Nights.

Jako coach wspiera managerów różnych szczebli pracujący w korporacjach, młodych i doświadczonych przedsiębiorców. Pracuje z zespołami korporacyjnymi, startupowymi i SME. Specjalizuje się w procesach coachingowych wspierających (dla osób i zespołów) rozwój efektywności, komunikację i współpracę, tworzenie i ulepszanie produktów i procesów biznesowych, przełamywanie barier i pokonywanie ograniczających przekonań. W ramach coachingu przygotowuje nie tylko do osiągania sukcesów, ale również do radzenia sobie z problemami i przeszkodami, które stają na drodze, w ich przepracowaniu, wyciąganiu nauk z doświadczeń i ich wykorzystaniu do realizacji stawianych celów.