Jak pracować z wymaganiami w metodykach Agile?

Mateusz Holewski

Wideo

Publikowane materiały i nagrania są własnością Autorów. Mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniem praw autorskich.
Prezentacja


Publikowane materiały i nagrania są własnością Autorów. Mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniem praw autorskich.
Myśl przewodnia

Prezentacja ma podkreślić wagę komunikacji w początkowych fazach projektu. Za pomocą technik zwinnych przetworzymy wymagania i stworzymy bardziej elastyczne na zmiany produkty.
Nawet projekty z zamkniętą i rozbudowaną dokumentacją mogą być tworzone w taki sposób.

Opis

W ramach prezentacji pokażę przykład jak pracować z wymaganiami biznesowymi. Jak przejść z ogólnego stwierdzenia, wywiadu do  wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych a z nich utworzyć User Story lub inne artefakty technik zwinnych.
Pokażę jaką pracę wykonują analitycy biznesowi w projektach IT używających technik zwinnych.
Jak ważna jest komunikacja? Jak nie można zmieniać funkcjonalności kiedy ograniczają nas sztywne ramy kontraktu? Jak testować wymagania na początku projektu? Podkreślę rolę jezyka w zrozumieniu wymagań projektu.

Grupa docelowa

Członkowie projektów IT, analitycy

5 wnioski dla uczestników
  1. User Stories nie zastępują wymagań, są narzędziem do komunikacji
  2. Projekty tradycyjne mogą korzystać z technik zwinnych
  3. Projekty Agile mogą mieć doskonałą dokumentacje
  4. Praca z wymaganiami nie jest zamkniętym stadium a ciągłym procesem
  5. Nie zapominajnmy o jakości nawet na początkowym etapie projektu
Prelegent

Mateusz Holewski pracował i pracuje zarówno przy produkcji oprogramowania i usługach IT. Specjalizuje się w sieciach bezprzewodowych, zagadnieniach bezpieczeństwa informacji i systemach ERP.
Konsultuje projekty, prowadzi szkolenia i uczestniczy w zarządzaniu procesami Backup&Restore,  Disaster Recovery oraz Business Continuity. Posiada szerokie zainteresowania, uczestniczy w organizacji dużych imprez np. Mistrzostw Świata w stepowaniu. Lubi jeździć na rowerze i rozmawiać o jedzeniu.