Analityk biznesowy jako Product Owner czyli co ma sens a co sensu nie ma…

Jarosław Żeliński

Wideo

Myśl przewodnia

Projekty mogą być ekstremalne, raz tym ekstremum jest zupełny brak jakiejkolwiek dokumentacji a raz jej monstrualna ilość. Co o tym decyduje?
Ryzyko!

Z racji tego, że ze skrajnymi ryzykami mamy do czynienia niezwykle rzadko, pozostaje ZAWSZE ustalić na początku projektu jaka dokumentacja i po co ma powstać.

Projekt programistyczny jest jak wycieczka po nowym mieście, którego nie znamy: wiemy skąd startujemy, wyobrażamy sobie gdzie chcemy dotrzeć. Pozostaje decyzja: jaki gruby książkowy przewodnik kupić i czy potrzebna będzie osoba przewodnika.

  • Analityk Biznesowy czy systemowy czy jaki?
  • Produkt Owner czyli SCRUM i chłopak/dziewczynka do bicia
  • Na poważnie czyli jakie produkty powinny powstać zanim zaczniemy kodować… i jaka proporcja pomiędzy dokumentacją a obecnością jej autora (to się nazywa nadzór autorski i „product owner”)
Opis

Proces wytwarzania oprogramowania wg. OMG/MDA, poziom pracochłonności na kolejnych etapach tworzenia oprogramowania, MDE i agile modeling jako metoda zarzadzania zakresem projektu i pracochłonnością, podejście itearcyjno-przyrostowe do zarządzania zakresem, zwinny kontra planowalny, mikroserwisy jako metoda budowania zwinnej architektury, nazewnictwo: bolączka dużych projektów

Grupa docelowa

Każdy kto walczy ze złożonością w projektach IT

2 wnioski dla uczestników
  1. Developer i biznes mają różne cele i priorytety; podstawą zarządzania ryzykiem może być trzecia strona zaufania: Product Owner.
  2. Utrata panowania nad zakresem projektu to główna przyczyna porażek projektów zwinnych
Prelegent

Jarosław Żeliński

W 1989 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie studiów członek koła naukowego, zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników nauki w Zielonej Górze. Studia ukończył wyróżnioną obroną pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów łączności w paśmie milimetrowym. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy, adiunkt zakładu transmisji informacji. Specjalizował się głównie w analizie systemów łączności i teorii komunikacji. Obecnie prowadzi komercyjne projekty dla firm i organizacji oraz samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analiz systemowych w takich dziedzinach jak: teoria i filozofia zarządzania, teoria i filozofia prawa, teoria i filozofia nauki i epistemologia i kognitywistyka oraz projektowania logiki i architektury oprogramowania. Doktorant w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Kilkadziesiąt publikacji w prasie specjalistycznej. Biegły w obszarze ochrony wartości intelektualnych i know-how w inżynierii oprogramowania.